Ak saray ilahije

Tekstovi ilahija sa naseg albuma "Bir Allah" i Ahmede Muhamede, autori tekstova su dr. Dzemaludin Latic, Sabahudin Ibrisimovic i Nermin Badzak...

 

MENZILSKI AŠICI

 

Njihov nur u Bosni sja

Sultanovih murida

Njihov nur se prepozna

Sultanovih murida

Menzilskije ašika

Sejdanun dervišleri

Menzilin ašillari

 

Sejda im je naputač

S pravog puta neče zać

Allah njihov pomagač

Sultanovih murida

Menzilskije ašika

Sejdanun dervišleri

Menzilin ašillari

 

Za dunjaluk ne haju

Ašku srca predaju

Kurban duše postaju

Sultanovih murida

Menzilskije ašika

Sejdanun dervišleri

Menzilin ašillari

 

Svog hala ne govore

A u ašku sagore

Srca Allah im zbore

Sultanovih murida

Menzilskije ašika

Sejdanun dervišleri

Menzilin ašillari

 

RESUL ČUVA VAKUF TAJ

NJEMU NEĆE DOĆI KRAJ

NAKŠIBENDI PUT JE ZNAJ

SULTANOVIH MURIDA.

MENZILSKIH AŠIKA.

SEJDA NU’N DERVIŠLERI

MENZILI AŠKLAR’N

 

KERBELA

 

Ovdje je sada Kerbela

Tu u mojim prsima

Hasan i Husejn u srcu

Velika tuga za njima

 

Hasan i Husejn dva cvijeta

Rano su rano ubrana

Svaka ih duša ašika

Plačući sada doziva

 

Ne skrivaj istinu o njima

O Ehli-bejta bolima

Od kada resul preseli

Zulum ne prestade nad njima

 

Zalimi neka su  prokleti

Istinu jasno su vidjeli

Ali iz želje za vlašću

U laž su oni otišli

 

Kerbela sva Kerbela sva

Od krvi tvoje crvena

Zovem te zovem ja Husejn

Zovem te srca slomljena

 

 FATIHOV SAN

 

Probudi se Sultan Fatih

Terdžumana sebi zove

Dođi, dođi terdžumane

Protumači moje snove.

 

Kad Padišah snove kaza

Terdžuman mu ovo reče:

“Prihvatit ćeš Saraj Bosnu

Ali pravde biti neće”.

 

Sidika će Saraj Bosna

Carevini mnogo dati

Ali pravda Omerova

Saraj Bosnom neće sjati.

 

Arli ljudi mnogo biće

Ko hazreti Osman što je

Ali pravde neće biti

Istina o Bosni to je.

 

Stopama će Ehli-bejta

I Alija Bosna ići

Ali pravda Omerova

U Bosnu ti neće stići.

 

Ni sad pravde ovdje nema

Ihvan kaza riječi ove

I prepjeva u stihove

Padišaha našeg snove

 

OD STAMBOLA PA DO BOSNE

RIJEKE DRINE I BOBOVCA

PROŠAO JE SULTAN FATIH

I ISLAMOM OBASJO NAS

 

SVOM MAŠUKU

 

Svom mašuku služimo

u ašku se gubimo

ko bulbuli učimo

 

Sa bismilom mrijemo

jer šerijat slijedimo

ko mumini živimo

 

Ašik Junus reko je

sve deredže steko je

ko za hakkom plako je

 

ALLAH KERIM, KERIM, KERIM,

KERIM ALLAH HU

DAIM, DAIM, DAIM,

DAIM ALLAH HU

VAHID, VAHID, VAHID,

VAHID, ALLAH HU

 

GAVSI-AZAM GEJLANI

 

On je muršid što se slijedi

Nur je njegov što ne blijedi

Za vratom evlija sjedi

Abdulkadir Gejlani

 

Iršad njegov vječno traje

On ašiku derman daje

Za Ehli-bejt puno haje

Abdulkadir Gejlani

 

On odškrinu gajba vrata

Kaza pute hakikata

A čuvar je šerijata

Abdulkadir Gejlani

 

Bez njega ja puta neznam

Sastanak sa njime snivam

Kroz suze ga ja dozivam

Abdulkadir Gejlani

 

Sve što više o teb’ zbori

To više u čežnji gorim

Da te sretnem Rabba molim

Abdulkadir Gejlani

 

Sabahudin suze briše

Za njeg nema mira više

Dok voljenog ime piše

Abdulkadir Gejlani

 

KADIRI KADIRI

ZA AŠIKA PUT PRAVI

MAŠUKU GA ODVODI

KADIRI KADIRI.

 

MENZIL DERVIŠ TIHO ZBORI

 

Vasionom srce plovi

Allah Allah tiho zbori

Duša čežnjom sebe kori

Od samoće sva se smori

 

Srce žudi zevkom vapi

Da se svome Hakku vrati

Ako želiš pred Njeg stati

Suluk hafi zikrom skrati

 

Srcem Hakka pođi zvati

Dok ti Vedud ne uzvrati

Put Menzila hajde pođi

Svakog grijeha ti se prođi

 

Kada vakat tebi dođe

I belaja svakog prođe

Vasionom poziv huči

Svom se Rabbu ti prikuči

 

Pokraj Revde ti se svrati

I buraka svog prihvati

Kada miradž tebi sine

Kreni njime u visine

 

Emrom Rabba ti se smori

Pa u Izvor sad uplovi

Kada prođe neko vrijeme

Stvore ti se nove zjene

 

Ja Baki entel Baki

Menzil derviš zbori svaki

I ti brate tamo svrati

Ako želis biti takvi

 

Mili brate nemoj stati

Niti smiješ posustati

Menzil tebi jeste mati

Babo ti je Abdul-Baki

 

Allah Allah tiho zbori

Dušu svoju stalno kori

 

NAŠAO SAM PIRA

 

Našao sam pira

Pir erenlera aman Allah

Oni selam dijele

Jedan na drugog.

 

Uvijek su oni

U stalnom tespihu aman Allah

Hu,Hu-Allah dok ne kažem

Nemam sabura

 

Ja postadoh česma

Mermer kamena aman Allah

Suza je potekla

Iz mojih oči.

 

Slasti nisam našo

U ovom svijetu aman Allah

Hu,Hu-Allah dok ne kažem

Nemam sabura.

 

Jednim nožem moje

Srce otvorte aman Allah

tu unutra tajna

jedna postoji.

 

Što mi treba ovaj

dunja prolazni

Hu,Hu-Allah dok ne kažem

Nemam sabura.

 

Erenleri piri

Vejsel Karani aman Allah

Ebu Bekir, Omer, Osman,

Hazret Ali.

 

Miljenici su našeg

Pejgambera aman Allah

Hu, Hu-Allah dok ne kažem

Nemam sabura

MOJA DUŠA KURBAN

 

Moja duša kurban za Tvoj putek je,

Ime lijepo i sam lijep je Muhammed,

Šefaat učini robove jadne,

Ime lijepo i sam lijep je Muhammed

 

Sallalhu ala Muhammed,

Sallallahu alijhi ve sellem

 

Koje mu’min ima patnje goleme,

Na Ahiretu će blistat od sreće,

Duša svih svjetova viče Mustafa,

Ime lijepo i sam lijep je Muhammed

 

Sallalhu ala Muhammed,

Sallallahu alijhi ve sellem

 

Što sedam nebesa sejran učini,

Što nad prijestoljem dževlan učini,

Što no na mi’radžu za ummet moli,

Ime lijepo i sam lijep je Muhammed

 

Sallalhu ala Muhammed,

Sallallahu alijhi ve sellem

 

Šta bi Junus s oba svijeta bez tebe,

Hak Pejgamber ti si bez premca mane,

Ko te ne poštuje bez imana je,

Ime lijepo i sam lijep je Muhammed

 

Sallalhu ala Muhammed,

Sallallahu alijhi ve sellem

 

BILME NIDEYIM

 

Bilmem nideyim, Allah Allah askin elinde hay hay

Bilmem nideyim, Allah Allah askin elinde

Kande gideyim askin elinde

Kande gideyim askin elinde

Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyke Ahmed

Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyke Ahmed

 

Meskenim daglar, Allah Allah gozyasim caglar

Meskenim daglar, Allah Allah gozyasim caglar

Durmaz gonul aglar askin elinde

Durmaz gonul aglar askin elinde

Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyke Ahmed

Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyke Ahmed

 

Yunusun sozu, Allah Allah kul olmus ozu hay hay

Yunusun sozu, Allah Allah kul olmus ozu

Kan aglar gozu askin elinde

Kan aglar gozu askin elinde

Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyke Ahmed

Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyke Ahmed

 

BIR ALLAH

 

Yerde gokte heryerde bir Allah bir Allah

Gullerde gonullerde bir Allah bir Allah

Bulbulun okusunda bir Allah bir Allah

La ilahe illallah Muhammed resulullah

La ilahe illallah Muhammed resulullah

 

Gayrihi haluklerde bir Allah bir Allah

Arza mahluk nurlerinde bir Allah bir Allah

Hak Kur anin Kerimde bir Allah bir Allah

La ilahe illallah Muhammed resulullah

La ilahe illallah Muhammed resulullah

 

Yalvar ey kul Allaha bir Allah bir Allah

Tovbe edip gunaha bir Allah bir Allah

Isyan etme bir daha bir Allah bir Allah

La ilahe illallah Muhammed resulullah

La ilahe illallah Muhammed resulullah

 

Kulluk eyle seherde bir Allah bir Allah

Hakki zikr et her yerde bir Allah bir Allah

Zikir deva her derde bir Allah bir Allah

La ilahe illallah Muhammed resulullah

La ilahe illallah Muhammed resulullah

 

Kulak ac her sabaha bir Allah bir Allah

Kurtulus ve seleha bir Allah bir Allah

Hamdullah hamd Allaha bir allah bir Allah

La ilahe illallah Muhammed resulullah

La ilahe illallah Muhammed resulullah