O nama

Kulturno umjetničko udruženje "Ak-saray" iz Kakanja u sklopu kojeg djeluje i hor je osnovano 2007.godine sa ciljem njegovanja tradicije, očuvanja i promocije duhovne pjesme ilahije i kaside.

Projekti koje smo do sada realizovali su:

 • Album "Bir Allah"  sa deset ilahija i kasida (2007)
 • DVD sa deset spotova, realizovano sa produkcijom NTV IC Kakanj (2008)
 • Singl "Ahmede Muhammede" (2008)
 • Festival "Kajde iz naistana", redovno se održava već šest puta u Kaknju
 •  Organizacija više tribina, promocija, obilježavanje godišnjica
 • Gostovanje u desetine gradova BiH
 • Izuzetna suradnja sa bošnjačkom dijasporom (Njemačka, Švajcarska, Slovenija)
 • Emisija "Bosanski mevlud" i "Hannan" realizovana sa Semerkand Tv Istambul (2012)
 • Emisija " Stihovi iz aška" realizovana u suradnji sa Federalnom TV (2012)
 • Emisija "Neka mjesec Bosnom veze mehki ćilim harfovima"  realizovana  sa NTVIC  Kakanj (2012)
 • Novi album "JUNUSNAMA" (2013)
 • Federalna Tv, emisija o "JUNUSNAMI" (2014)
 • "U Medinu pošao bih" Novi album našeg najmlađeg člana Bilala Zukana maj 2014
   Opširnije o svim ovim aktivnostima na našem portalu kao i facebook profilu
 • El emin album sa deset ilahija i kasida, Bilal Zukan - oktobar 2016

O ilahiji i kasidi

Ilahije su pobožne pjesme, koje svojim sadržajem i karakterom veličaju isključivo Svemoć Boga i ljubav prema Njemu a kaside su isto tako pobožne pjesme koje svojim sadržajem i karakterom hvališu i opisuju ljubav prema hz. Pejgamberu, Muhammedu Mustafi s.a.w.s., u prvom redu, ali opjevavaju i važne ličnosti ili događaje iz istorije Islama.

I jedne i druge su nastajale još od najranijeg perioda Islama a posebno kod nearapskih Muslimana, koji su, u želji da iskažu svoju ljubav prema Stvoritelju i Njegovom plemenitom Poslaniku, neka je Allahova Milost na njega i njegovu časnu porodicu, nepoznavanje arapskog jezika nadomiještali islamskom duhovnom poezijom na maternjem jeziku. Najviše se pored arapskog, pisalo i pjevalo još na perzijskom i turskom jeziku.

 

dr. Džemaludin Latić na festivalu "Kajde iz naistana" u Kaknju

Site Login